علی کرمیان کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۷۸۰۳
اعتبار: ۱۳۹۵/۰۷/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۹۰/۰۳/۰۳
استان: لرستان
شهر: کوهدشت
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۹۸۰۳۹۳
رشته کارشناسی: کشاورزی و منابع طبیعی
صلاحیت های کارشناس:
  • درحال به روزرسانی