علی فیروز بخت کارشناس شهرسازی و برنامه‌ریزی شهری
شماره پروانه: ۹۳۹۱
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۹۱/۰۹/۲۷
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۶۳۴۴۲۶۳۶۰
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۶۰۷۳۷۷
رشته کارشناسی: شهرسازی و برنامه‌ریزی شهری
صلاحیت:
  • درحال بروز رسانی