امیرحسین عندلیب فیروزآبادی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۳۴۵
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۹/۰۹/۲۸
استان: یزد
شهر: یزد
تلفن موسسه: ۰۳۵۳۶۲۴۲۵۲۶
تلفن همراه: ۰۹۱۳۰۹۹۱۳۶۰
رشته کارشناسی: راه و ساختمان

  • درحال بروز رسانی