سیدعبدالله سجادی جاغرق کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۴۶۲۳
اعتبار: ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۷/۰۴/۰۸
استان: تهران
شهر: تهران
تلفن موسسه: ۰۲۱۸۸۵۴۱۹۳۳
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۲۳۶۳۹۳
رشته کارشناسی: کشاورزی و منابع طبیعی
صلاحیت های کارشناس:
  • درحال به روزرسانی