محمدعلی شفیعی کارشناس ‫امور وسائط نقلیه موتوری زمینی (تصادفات)
شماره پروانه: ۶۸۱۱
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۸/۱۱/۱۳
استان: فارس
شهر: آباده
تلفن موسسه: ۰۷۵۱۳۳۳۴۲۰۰
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۵۱۰۹۸۳
رشته کارشناسی: ‫امور وسائط نقلیه موتوری زمینی (تصادفات)

  • درحال بروز رسانی