حمید فتحعلی بیگلو کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۷۸۸۲
اعتبار: ۱۳۹۱/۰۷/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۹۰/۰۴/۱۸
استان: البرز
شهر: ساوجبلاغ
تلفن موسسه: ۰۲۶۲۴۲۲۴۶۷۲
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۶۹۱۲۷۳
رشته کارشناسی: کشاورزی و منابع طبیعی
صلاحیت: -برآورد خسارت وارده به محدوده مراتع و پوشش گیاهی -برآورد خسارت وارده به منابع آب و خاک در محدوده منابع طبیعی -تعیین قیمت محصولات فرعی جنگل و مرتع
  • درحال بروز رسانی