میرحسن موسوی کارشناس دامپروری و دامپزشکی
شماره پروانه: ۴۷۴۷
اعتبار: فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۷/۰۱/۲۵
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۶۱۴۴۲۴۹۷۴
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۶۰۳۵۶۳
رشته کارشناسی: دامپروری و دامپزشکی
صلاحیت های کارشناس:
  • درحال به روزرسانی