سهیلا معلمی شربیانی کارشناس زبان‌های خارجه
شماره پروانه: ۶۴۲۹
اعتبار: ۱۳۹۰/۰۷/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۸/۰۶/۱۸
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۶۱۲۸۰۶۳۲۵
تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۲۷۴۸۵۱
رشته کارشناسی: زبان‌های خارجه
صلاحیت: NULL
  • درحال بروز رسانی