غلامعباس اروان کارشناس ‫امور آب
شماره پروانه: ۷۵۶۵
اعتبار: ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۹/۱۱/۱۲
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۴۲۵۰۲۵۳۲
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۷۰۳۸۴
رشته کارشناسی: ‫امور آب
صلاحیت های کارشناس:
  • درحال به روزرسانی