سعید عابدی اردکانی کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۷۰۰۳
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۹/۰۲/۲۴
استان: یزد
شهر: یزد
تلفن موسسه: ۰۳۵۳۷۲۵۷۲۹۳
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۵۹۴۸۴۳
رشته کارشناسی: حسابداری و حسابرسی
صلاحیت: رتبه 1 - انجام حسابداری و حسابرسی امور خدماتی و بازرگانی و تولیدی و صنعتی اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و خصوصی و نهادهای عمومی در هر سقف مالی. - انجام حسابداری و حسابرسی طرحهای عمرانی. - ارزیابی سهام و سهم الشرکه. - حسابداری و حسابرسی و ارزیابی نهادهای عمومی و وزارتخانه ها، سازمانها، بنیادها، شهرداری و مؤسسات عام المنفعه.
  • درحال بروز رسانی