کبری شیرزادی کارشناس امور بانکی
شماره پروانه: ۸۷۹۹
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۹۱/۰۴/۲۰
استان: خراسان شمالی
شهر: اسفراین
تلفن موسسه: ۰۵۸۳۷۲۳۰۹۷۵
تلفن همراه: ۰۹۱۵۸۸۸۶۵۶۷
رشته کارشناسی: امور بانکی
صلاحیت:
  • درحال بروز رسانی