محمد علی قاسمی ارنساء کارشناس ‫امور وسائط نقلیه موتوری زمینی (تصادفات)
شماره پروانه: ۵۳۹۷
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ مرخصی
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۷/۰۸/۱۲
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۸۳۰۴۴۴۹
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۱۳۵۷۹۷
رشته کارشناسی: ‫امور وسائط نقلیه موتوری زمینی (تصادفات)

  • درحال بروز رسانی