طاهره فرد کارشناس امور بانکی
شماره پروانه: ۸۵۵۶
اعتبار: ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۹۱/۰۱/۱۶
استان: فارس
شهر: جهرم
تلفن موسسه: ۰۷۱۵۴۳۲۵۷۶۴
تلفن همراه: ۰۹۳۶۷۴۰۳۸۷۰
رشته کارشناسی: امور بانکی

  • درحال بروز رسانی