سمیه فیروز بخت کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۸۰۵۸
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۹۰/۰۷/۱۹
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۶۱۳۵۰۲۲۳۰
تلفن همراه: ۰۹۳۷۹۴۸۶۸۱۴
رشته کارشناسی: کشاورزی و منابع طبیعی
صلاحیت:
  • درحال بروز رسانی