حسن کاوسی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۱۳۰۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۹۴/۱۱/۱۲
استان: لرستان
شهر: بروجرد
تلفن موسسه: ۰۶۶۴۲۳۰۳۰۴۵
تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۸۵۲۶۷۱
رشته کارشناسی: راه و ساختمان

  • درحال بروز رسانی