قاسم مرادی کارشناس امور تعاونی ها
شماره پروانه: ۱۰۱۸۰
اعتبار: فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۵/۰۵/۰۸
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۱۴۲۱۰۹۵۸-۰۶۶۱۴۲۱۳۲۳۴
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۹۷۱۹۹۸
رشته کارشناسی: امور تعاونی ها

  • درحال بروز رسانی