زهرا محمدزاده تیتکانلو کارشناس امور اداری و استخدامی
شماره پروانه: ۴۹۵۶
اعتبار: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ تودیع
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۷/۰۳/۲۹
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه: ۰۵۸۴۲۲۲۱۴۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۵۵۸۴۰۱۰۵
رشته کارشناسی: امور اداری و استخدامی
صلاحیت: رتبه 3 - اظهار نظر در خصوص آزمونهای استخدامی، گزینش و استخدام کارکنان. - اظهار نظر در خصوص آموزش و اعطاء بورس. - اظهار نظر در خصوص عیدی و پاداش-تشویق و تنبیه کارکنان. - اظهار نظر در مورد کمکها و امور رفاهی-تامین شرایط بهداشتی و ایمنی کارکنان. - اظهار نظر در مورد ساعات کار ، تعطیلات، حضور و غیاب و مرخصی. - اظهار نظر در مورد سابقه خدمت، تجربه، آمادگی به خدمت و حالات استخدامی کارکنان.
  • درحال بروز رسانی