کورش معصومی کارشناس ‫محیط زیست طبیعی
شماره پروانه: ۵۲۴۰
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۷/۰۷/۲۲
استان: فارس
شهر: سعادت شهر
تلفن موسسه: ۰۷۱۴۴۴۹۷۹۱۴
تلفن همراه: ۰۹۱۷۹۲۵۳۹۵۹
رشته کارشناسی: ‫محیط زیست طبیعی

  • درحال بروز رسانی