حسین فتحی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۸۱۴۶
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۹۰/۰۹/۰۶
استان: فارس
شهر: خرامه
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۸۲۳۹۸۱۶
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۱۸۸۴۰۴
رشته کارشناسی: راه و ساختمان

  • درحال بروز رسانی