سید مرضیه عباسی کارشناس زبان‌های خارجه
شماره پروانه: ۶۴۴۵
اعتبار: فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۸/۰۶/۲۱
استان: فارس
شهر: مرودشت
تلفن موسسه: ۰۷۲۸۳۳۴۲۲۴۸
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۲۶۳۳۰۵
رشته کارشناسی: زبان‌های خارجه
صلاحیت های کارشناس:
  • درحال به روزرسانی