محمد افتخاری کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۴۲۹۰
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۶/۰۹/۲۹
استان: قزوین
شهر: آوج
تلفن موسسه: ۰۲۸۳۴۶۲۳۶۷۸
تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۸۵۲۰۶۱
رشته کارشناسی: کشاورزی و منابع طبیعی
صلاحیت: براورد میزان تولید خسارت و مراحل رشد محصولات مختلف زراعی ارزیابی اراضی کشاورزی- تشخیص اراضی دایر ، بایر و موات تقسیم ترکه اراضی کشاورزی و ساختمانهای بومی و سنتی تولیدی و کشاورزی روستایی ارزیابی مالکیت، اجرت المثل و تعیین سرقفلی و حق کسب و پیشه ی مکان ها و جایگاههای تولیدی و نگهداری، فرآوری و عرضه محصولات و نهاده های کشاورزی بومی و سنتی روستایی
  • درحال بروز رسانی