فریبا رضائی کارشناس امور ‫پزشکی
شماره پروانه: ۷۲۱۰
اعتبار: ۱۳۹۵/۰۸/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۹/۰۹/۱۴
استان: فارس
شهر: مرودشت
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۹۴۵۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۰۰۲۰۵۳
رشته کارشناسی: امور ‫پزشکی

  • درحال بروز رسانی