سکینه فلاحیان حسن آبادی کارشناس امور بانکی
شماره پروانه: ۸۹۰۹
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۹۱/۰۵/۱۶
استان: لرستان
شهر: نورآباد (دلفان)
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۲۷۲۰۳۶۷
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۲۹۲۹۳۶
رشته کارشناسی: امور بانکی

  • درحال بروز رسانی