علیرضا طحان کارشناس ‫مواد و فلزات
شماره پروانه: ۳۶۹۴
اعتبار: ۱۳۹۰/۰۷/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۶/۰۲/۱۰
استان: یزد
شهر: یزد
تلفن موسسه: ۰۳۵۳۵۲۵۵۶۷۷
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۵۱۷۰۲۹
رشته کارشناسی: ‫مواد و فلزات
صلاحیت:
  • درحال بروز رسانی