حسام ظاهری کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۱۸۱۱
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ فوت
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۴/۰۷/۰۴
استان: فارس
شهر: فسا
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۹۴۵۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۳۲۵۳۷۵
رشته کارشناسی: کشاورزی و منابع طبیعی
صلاحیت های کارشناس:
  • درحال به روزرسانی