مهدی دهقانی رنانی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۳۸۲۱
اعتبار: ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ تودیع
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۶/۰۳/۱۹
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۶۳۲۷۰۲۰۴۶
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۶۱۳۴۳۲
رشته کارشناسی: راه و ساختمان

  • درحال بروز رسانی