پیام عباس زاده کارشناس معماری و تزئینات داخلی
شماره پروانه: ۸۲۲۸
اعتبار: ۱۳۹۵/۰۸/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۹۰/۰۹/۲۲
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۹۴۵۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۱۵۲۶۰۵
رشته کارشناسی: معماری و تزئینات داخلی
صلاحیت های کارشناس:
  • درحال به روزرسانی