احمد سجادی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۶۱۴۷
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۸/۰۴/۱۶
استان: کرمان
شهر: کرمان
تلفن موسسه: ۰۳۴۳۲۸۱۹۷۰۵
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۴۱۱۶۸۲
رشته کارشناسی: راه و ساختمان

  • درحال بروز رسانی