محمود کوچتی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۶۴۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۳/۰۱/۱۵
استان: لرستان
شهر: بروجرد
تلفن موسسه: ۰۶۶۲۳۵۳۷۸۹۹
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۷۱۴۰۰۷
رشته کارشناسی: کشاورزی و منابع طبیعی

  • درحال بروز رسانی