مهدی طهماسبی کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۷۸۲۹
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۹۰/۰۳/۲۲
استان: فارس
شهر: سروستان
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۷۸۴۵۱۹۹
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۱۲۵۲۱۹
رشته کارشناسی: حسابداری و حسابرسی
صلاحیت های کارشناس:
  • درحال به روزرسانی