مهرداد شفیعی سروستانی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۹۸۷۶
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۹۲/۰۲/۱۵
استان: فارس
شهر: سروستان
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۷۸۴۳۲۸۸
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۱۲۵۲۰۷
رشته کارشناسی: کشاورزی و منابع طبیعی

  • درحال بروز رسانی