مینا کریمی کارشناس امور بانکی
شماره پروانه: ۸۹۹۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۹۱/۰۵/۳۱
استان: خراسان شمالی
شهر: اسفراین
تلفن موسسه: ۰۵۸۵۷۲۲۳۱۰۹
تلفن همراه: ۰۹۳۷۶۳۹۰۳۲۷
رشته کارشناسی: امور بانکی
صلاحیت:
  • درحال بروز رسانی