تورج گودرزی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۴۵۱
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۴/۰۳/۲۵
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۶۳۲۲۳۱۲۷۷
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۶۷۴۶۶۶
رشته کارشناسی: راه و ساختمان
صلاحیت:
  • درحال بروز رسانی