علی نام درست کارشناس ‫امور وسائط نقلیه موتوری زمینی (تصادفات)
شماره پروانه: ۱۲۱۳۰
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۹۶/۰۸/۲۷
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه: ۰۵۸۳۷۷۳۲۲۱۱
تلفن همراه: ۰۹۱۵۵۸۱۵۵۰۵
رشته کارشناسی: ‫امور وسائط نقلیه موتوری زمینی (تصادفات)
صلاحیت: - بررسی علل (قانونی و فنی وسیله) تصادفات وسائط نقلیه موتوری زمینی. - تعیین میزان خسارت وسائط نقلیه موتوری زمینی.
  • درحال بروز رسانی