طیبه روستا کارشناس امور پزشکی و دارویی و سم شناسی
شماره پروانه: ۳۸۵۶
اعتبار: فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۶/۰۳/۱۹
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۱۷۳۱۰۸۴۵
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۲۰۹۵۱۲
رشته کارشناسی: امور پزشکی و دارویی و سم شناسی

  • درحال بروز رسانی