شمس الدین صفر پور کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۹۴۱
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۳/۰۷/۱۴
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۹۴۵۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۰۰۱۱۲۵
رشته کارشناسی: امور ثبتی و نقشه‌ برداری

  • درحال بروز رسانی