سعید طوفان کارشناس ‫امور آب
شماره پروانه: ۶۴۴۸
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۸/۰۶/۲۱
استان: یزد
شهر: ابرکوه
تلفن موسسه: ۰۳۵۳۷۲۶۷۵۷۹
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۵۳۴۳۴۹
رشته کارشناسی: ‫امور آب
صلاحیت: - تشخیص حرم ضرری و ارزیابی آبهای زیر زمینی(قنوات ، چشمه ها،چاه های عمیق و نیمه عمیق) و تعیین حقابه آنها - ارزیابی و بررسی کیفیت وضعیت دستگاه های حفاری و روتاری و رسیدگی به کیفیت لوله گذاری و منصوبات چاه ها
  • درحال بروز رسانی