غلامرضا کارگر شورکی کارشناس هنر، رسانه و تبلیغات
شماره پروانه: ۵۵۳۱
اعتبار: ۱۳۹۲/۰۷/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۷/۰۹/۱۱
استان: یزد
شهر: یزد
تلفن موسسه: ۰۳۵۲۷۷۳۱۸۳۲
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۵۶۷۹۴۷
رشته کارشناسی: هنر، رسانه و تبلیغات
صلاحیت:
  • درحال بروز رسانی