سیدسجاد عباسی کارشناس امور بانکی
شماره پروانه: ۹۷۸۹
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۹۲/۰۱/۲۴
استان: فارس
شهر: قیروکارزین
تلفن موسسه: ۰۷۱۵۴۵۲۴۲۴۰
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۱۱۰۴۲۸
رشته کارشناسی: امور بانکی
صلاحیت های کارشناس:
  • درحال به روزرسانی