مهدی فرهنگ نژاد کارشناس ‫مواد و فلزات
شماره پروانه: ۳۵۳۹
اعتبار: ۱۳۹۱/۰۷/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۵/۱۲/۱۶
استان: یزد
شهر: یزد
تلفن موسسه: ۰۳۵۳۸۲۴۲۷۰۵
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۵۹۸۴۲۲
رشته کارشناسی: ‫مواد و فلزات

  • درحال بروز رسانی