هوشنگ کاظمی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۵۶۴۹
اعتبار: ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۷/۱۰/۲۸
استان: فارس
شهر: سعادت شهر
تلفن موسسه: ۰۷۱۴۳۳۱۶۳۰۶
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۲۸۴۱۹۷
رشته کارشناسی: کشاورزی و منابع طبیعی

  • درحال بروز رسانی