ژاله فرهادی کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۲۹۹۶
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۵/۰۸/۱۱
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۳۱۰۲۸
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۰۸۹۸۱۸
رشته کارشناسی: حسابداری و حسابرسی

  • درحال بروز رسانی