مژگان قلی زاده کارشناس ‫مواد و فلزات
شماره پروانه: ۵۹۳۵
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۸/۰۳/۰۴
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۹۴۵۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۱۱۲۳۴۶
رشته کارشناسی: ‫مواد و فلزات

  • درحال بروز رسانی