امان اله ماری اوریاد کارشناس امور مالیاتی
شماره پروانه: ۳۴۵۹
اعتبار: ۱۳۸۸/۰۲/۱۹ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۵/۱۱/۲۸
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۱۶۲۰۰۱۸۸
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۰۳۱۲۹۸
رشته کارشناسی: امور مالیاتی

  • درحال بروز رسانی