محمد رشیدی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۱۱۲۱۹
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۹۴/۰۷/۱۲
استان: خراسان شمالی
شهر: شیروان
تلفن موسسه: ۰۵۱۳۷۵۸۰۵۴۶
تلفن همراه: ۰۹۱۵۸۲۳۲۳۹۴
رشته کارشناسی: کشاورزی و منابع طبیعی

  • درحال بروز رسانی