مهدی فارسی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۳۵۵
اعتبار: ۱۳۹۰/۰۷/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۲/۱۰/۱۴
استان: فارس
شهر: فسا
تلفن موسسه: ۰۷۳۱۲۲۱۱۰۴۰
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۳۱۸۱۸۹
رشته کارشناسی: کشاورزی و منابع طبیعی

  • درحال بروز رسانی