پوران پورحکاک کارشناس گاز و گازرسانی
شماره پروانه: ۵۳۵۸
اعتبار: فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۷/۰۸/۰۱
استان: یزد
شهر: یزد
تلفن موسسه: ۰۳۵۱۸۲۴۲۸۰۵
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۵۹۰۸۳۱
رشته کارشناسی: گاز و گازرسانی
صلاحیت: - تعیین و تایید نقشه های فنی گاز رسانی مجتمع های مسکونی و اداری و تجاری. - اعلام نظر کارشناسی در خصوص دستگاههای گاز سوز. - بررسی موارد ایمنی و ضوابط استاندارد در سیستم های گازسوز. - تعیین نوع گاز و نقشه گاز رسانی بین شهری.
  • درحال بروز رسانی