ساسان طاهری کارشناس امور تعاونی ها
شماره پروانه: ۳۵۵۲
اعتبار: فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۵/۱۲/۱۶
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۱۶۳۰۹۸۷۹
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۰۴۳۵۹۴
رشته کارشناسی: امور تعاونی ها

  • درحال بروز رسانی