محمد بانکی حقیقی کارشناس گاز و گازرسانی
شماره پروانه: ۵۸۱۸
اعتبار: ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۸/۰۱/۱۶
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۶۳۲۷۰۳۹۲۷
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۴۶۱۰۶۸
رشته کارشناسی: گاز و گازرسانی
صلاحیت:
  • درحال بروز رسانی