محسن فروزانفر کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۹۵۲۹
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۹۱/۱۱/۰۴
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۶۳۲۲۳۲۱۴۵
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۰۴۷۵۴۸
رشته کارشناسی: راه و ساختمان
صلاحیت:
  • درحال بروز رسانی